การสตีมนม : STEAM MILK

การสตีมนม : STEAM MILK

คือ การเพิ่มปริมาณ และ ให้ความร้อน
ด้วยหลักการที่ว่า Whirlpool : )

การทำให้ #นมหมุนกับอากาศ
#ในจังหวะที่เหมาะสม
#ข้อสังเกตจะมีเสียงเล็กน้อย แล้วเงียบลง

เมื่อรู้สึกอุ่น [ 50-55 c ]นับ1 2 3 ปิด STEAM ทันที
[60-65 c] อุณหภูมิขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
ของประเภท เครื่องดื่ม/ลูกค้า

#บางช่วงของเนื้อหาการสอน
#สไตล์กายบาร์ริโอ้
#ESPRESSO

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *