วิถีชีวิต & รสนิยม Part 2 / จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม 2 อเมริกัน

จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม 2 อเมริกัน

“จะดีแค่ไหน ถ้าความสุขของรสชาติกาแฟในมือเรา ได้ส่งมอบ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้มีความสุขร่วมกัน พร้อมคืนธรรมชาติสู่ชาวไร่กาแฟได้ด้วย”

ในสไตล์อเมริกัน ปัจจุบันก็รับเอาวิถีรสนิยมเอสเพรสโซแบบอิตาเลี่ยนมามากขึ้น โดยผสมกับวัฒนธรรมยุคใหม่ว่า การกินกาแฟแก้วนี้จะได้ช่วยใครบ้าง กาแฟแก้วที่ Fair Trade นะ เกษตรกรได้อะไรดีๆด้วย กาแฟแก้วนี้ Organic นะรักและส่งเสริมธรรมชาติด้วย โดยสรุปว่า ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มหรืออะไรสัก 1 อย่างแล้ว ของที่เราซื้อนั้นเป็นประโยช์นส่งต่อคนอื่นหรือเปล่า ได้ช่วยคนใครบ้างทั้งทางตรงและโดยอ้อม “จะดีแค่ไหน ถ้าความสุขของรสชาติกาแฟในมือเรา ได้ส่งมอบ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้มีความสุขร่วมกัน พร้อมคืนธรรมชาติสู่ชาวไร่กาแฟได้ด้วย”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *