วิถีชีวิต & รสนิยม Part 3 / จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม 3 สไตล์ญี่ปุ่น

จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม 3 สไตล์ญี่ปุ่น

“ความเป็นเลิศ แปลว่า ความดีเลิศที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆปัจจุบันขณะ”

ส่วนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากและนั่งรอ เพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญ คนนั้น ชงกาแฟให้เรา เพราะเขามีความละเมียดละไม ใส่ใจในวัตถุดิบ พิถีพิถันในการชง จิตวิญญาณแห่งความสุขที่สามารถสื่อถึงกันได้ รสชาติเครื่องดื่มจะเป็นสไตล์ที่ไม่ได้เข้มข้นมาก ค่อยๆนั่ง ค่อยๆดื่มแล้ว รสชาติกาแฟจะให้สัมผัสกลิ่นรสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พูดคุยซึบซับความรู้สึก แลกเปลี่ยนความสุขแด่กัน ตามปรัชญาที่ว่า “ความเป็นเลิศ แปลว่า ความดีเลิศที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ปัจจุบันขณะ”

วิถีชีวิต & รสนิยม Part 2 / จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม 2 อเมริกัน

จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม 2 อเมริกัน

“จะดีแค่ไหน ถ้าความสุขของรสชาติกาแฟในมือเรา ได้ส่งมอบ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้มีความสุขร่วมกัน พร้อมคืนธรรมชาติสู่ชาวไร่กาแฟได้ด้วย”

ในสไตล์อเมริกัน ปัจจุบันก็รับเอาวิถีรสนิยมเอสเพรสโซแบบอิตาเลี่ยนมามากขึ้น โดยผสมกับวัฒนธรรมยุคใหม่ว่า การกินกาแฟแก้วนี้จะได้ช่วยใครบ้าง กาแฟแก้วที่ Fair Trade นะ เกษตรกรได้อะไรดีๆด้วย กาแฟแก้วนี้ Organic นะรักและส่งเสริมธรรมชาติด้วย โดยสรุปว่า ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มหรืออะไรสัก 1 อย่างแล้ว ของที่เราซื้อนั้นเป็นประโยช์นส่งต่อคนอื่นหรือเปล่า ได้ช่วยคนใครบ้างทั้งทางตรงและโดยอ้อม “จะดีแค่ไหน ถ้าความสุขของรสชาติกาแฟในมือเรา ได้ส่งมอบ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้มีความสุขร่วมกัน พร้อมคืนธรรมชาติสู่ชาวไร่กาแฟได้ด้วย”

วิถีชีวิต & รสนิยม Part 1 / จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม : 1 สไตล์ยุโรป

จุดเริ่มต้น วิถีชีวิต & รสนิยม : 1 สไตล์ยุโรป

“เสมือน การพักผ่อน การมาคุยกัน การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี เครื่องดื่มดี อาหารดีๆ กับคนที่เรารัก ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พิเศษสุดในทุกช่วงเวลา.”

วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในแต่ละประเทศที่จะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนและคุณภาพการใช้ชีวิตของชนกลุ่มนั้นๆ แสดงว่าร้านกาแฟคืออีกมุมสะท้อนของสังคม ความเป็นอยู่ของชุมชน ว่ามีวัฒนธรรมการดื่มที่สอดคล้องกับธรรมชาติและผู้คนกลุ่มนั้นๆกันอย่างไร เช่น ยุโรป เป็นวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวประวัติมากมากมาย เริ่มจาก โรม อิตาลี บาร์กาแฟส่วนใหญ่เป็นบาร์ยืน ส่วนร้านใหญ่หน่อย จะต้องซื้อตั๋วเพื่อเลือกว่าจะยืนดื่มที่บาร์ นั่งดื่มในร้าน หรือ VIP ก็จะนั่งดื่มเก๋ไก๋นอกร้านเพื่อชมวิวบรรยากาศรอบๆ โดยรวมก็จะสั่งเอสเพรสโซเป็นเครื่องดื่มยอดนิยม มีสั่งคาปูชิโนบ้าง แต่พอหลัง 10 โมงเช้าก็แทบจะไม่เสริฟ์หรือมีคนสั่งคาปูชิโนเลย ดื่มเอสเพรสโซเป็นหลัก โดยการดื่มอาจมีการผสมน้ำตาลบ้างเล็กน้อย ส่วนฝรั่งเศล ปารีส จะสบายกว่า ชิลกว่า จะนิยมดื่มกาแฟโอเล่ คือ กาแฟดำใส่นมร้อน การดื่มกาแฟสำหรับยุโรป “เสมือน การมาพักผ่อน มาคุยกัน การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี เครื่องดื่มดี อาหารดีๆ กับคนที่เรารัก ซึ่งเป็นบรรยากาศที่พิเศษสุดได้ในทุกๆช่วงเวลา.”