การสตีมนม : STEAM MILK

การสตีมนม : STEAM MILK

คือ การเพิ่มปริมาณ และ ให้ความร้อน
ด้วยหลักการที่ว่า Whirlpool : )

การทำให้ #นมหมุนกับอากาศ
#ในจังหวะที่เหมาะสม
#ข้อสังเกตจะมีเสียงเล็กน้อย แล้วเงียบลง

เมื่อรู้สึกอุ่น [ 50-55 c ]นับ1 2 3 ปิด STEAM ทันที
[60-65 c] อุณหภูมิขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
ของประเภท เครื่องดื่ม/ลูกค้า

#บางช่วงของเนื้อหาการสอน
#สไตล์กายบาร์ริโอ้
#ESPRESSO

 

น้ำหนักกดแทมเปอร์ หรือ Tamper Pressure

น้ำหนักกดแทมเปอร์ หรือ Tamper Pressure

คือการกดอัดผงกาแฟให้แน่นสม่ำเสมอ
สิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้าม

การกดแทมเปอร์

ถ้าลงน้ำหนักน้อยหรือกดเบาไป
จะมีผลต่อรสชาติกาแฟที่ เปรี้ยว ใส

ถ้าลงน้ำหนักมากหรือแรงกดมากไป
ก็จะให้กาแฟที่มีรสเข้ม หรือขมเกินไป