Café Management

Café Management

ชง ชิม เสริฟ์ เอสเพรสโซ ใน สไตล์อิตาเลี่ยน
ผ่านรสนิยมอารมณ์บาร์ริโอ้………

ราคา 25,000  บาท
พร้อมเป็น ที่ปรึกษาจริง
ในการเปิดร้านกาแฟ : หลักสูตร (3 วัน)

รายละเอียด : 10.00-16.00 น.
สำหรับผู้ต้องการเป็นเจ้าของร้านกาแฟ
พร้อมอาหารกลางวันและประกาศนียบัตร

เรียนทำกาแฟ

ส่วนที่ 1 สัมผัส ดู ดม ชิม (Cupping )

1. เรียนรู้เรื่องเมล็ดกาแฟ  อราบิก้า & โรบัสต้า
ผ่านการชิมกาแฟจากแหล่งปลูกชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
2. ความเข้าใจ & เทคนิคการปรับใช้เครื่องชง/บดกาแฟ
ระหว่าง Drip VS Espresso Machine
3. การบำรุงรักษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องเบื้องต้น

ส่วนที่ 2 ทักษะการชง อิตาเลี่ยนเอสเพรสโซชอต (Barista Skills)

4. เรียนรู้เรื่องการชงช็อตเอสเพรสโซขั้นสูง (The Art of Advance Espresso)
5. สามารถบ่งชี้ถึงองค์ประกอบพื้นฐาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกิดขึ้นกับ
ตัวแปร Variables อันมีผลต่อคุณภาพของชอตเอสเพรสโซที่สมบูรณ์แบบได้
6. เทคนิคการสตีมโฟมนมให้หวานนุ่ม (Micro foam)
7. สูตรเครื่องดื่มกาแฟและเมนูยอดนิยม ในบาร์เอสเพรสโซทั้งแบบร้อน/เย็น/ปั่น

ส่วนที่ 3 การเพิ่มเสน่ห์ให้เครื่องดื่ม
(design signature drinks)

8. พื้นฐานการทำ Latte Art และการแต่งหน้าเครื่องดื่มเบื้องต้น
9. ไอเดียการทำเครื่องดื่มพิเศษๆ ในร้านกาแฟ
10. ทบทวนและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมคำแนะนำการเตรียมตัวเปิดร้าน

ส่วนที่ 4 (Café Management).

8. การออกแบบสูตรกาแฟให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
9. การทำสูตรเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีขายในร้านกาแฟ เช่น ชา โกโก้ สมูทตี้
อิตาเลี่ยนโซดา (ปฏิบัติและใช้เครื่องชงกาแฟ)
10. กำหนดรูปแบบธุรกิจของร้านและการเตรียมตัวเปิดร้าน
11. ออกแบบสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
12. รูปแบบการทำงานของร้านกาแฟที่ได้มาตรฐาน
13. การคัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ
14. การวางแผนสู่ความสำเร็จ การตลาดและโปรโมชั่น
15. การบริหารความสุข (ยอดขายและการเงิน)
16. การคัดเลือกลูกทีม มาร่วมสร้างความสำเร็จ (พนักงานและบริหารพนักงาน)
17. การฝึกอบรมพนักงาน (ตัวแทนของแบรนด์)
18. การบริหารต้นทุนที่มองไม่เห็น (สินค้าและการสต๊อกสินค้า)
19. การคิดต้นทุนสินค้าที่แท้จริง
20. ความสำคัญของการประมาณการณ์คืนทุนของร้านก่อนเปิดจริง

Hey! I am first heading line feel free to change me