Professional Barista

Professional Barista

ชง ชิม เสริฟ์ เอสเพรสโซ ใน สไตล์อิตาเลี่ยน
ผ่านรสนิยมอารมณ์บาร์ริโอ้………

สอนในราคา 8,500 บาท/คน

รายละเอียด : หลักสูตร (2 วัน)
เริ่มตั้งแต่ 10.00 – 16.00 น. ชั้นเรียนละ 6 คน
พร้อมอาหารกลางวันและประกาศนียบัตร

workshopIcon900px-01

ส่วนที่ 1 สัมผัส ดู ดม ชิม (Cupping )

1. เรียนรู้เรื่องเมล็ดกาแฟ อราบิก้า & โรบัสต้า
ผ่านการชิมกาแฟจากแหล่งปลูกชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
2. ความเข้าใจ & เทคนิคการปรับใช้เครื่องชง/บดกาแฟระหว่าง Drip VS Espresso Machine
3. การบำรุงรักษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องเบื้องต้น

ส่วนที่ 2 ทักษะการชง อิตาเลี่ยนเอสเพรสโซชอต (Barista Skills )

4. เรียนรู้เรื่องการชงช็อตเอสเพรสโซขั้นสูง (The Art of Advance Espresso )
5. สามารถบ่งชี้ถึงองค์ประกอบพื้นฐาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ที่เกิดขึ้นกับ ตัวแปร Variables อันมีผลต่อคุณภาพของชอตเอสเพรสโซที่สมบูรณ์แบบได้
6. เทคนิคการสตีมโฟมนมให้หวานนุ่ม (Micro foam)
7. สูตรเครื่องดื่มกาแฟและเมนูยอดนิยม ในบาร์เอสเพรสโซทั้งแบบร้อน/เย็น/ปั่น

ส่วนที่ 3 การเพิ่มเสน่ห์ให้เครื่องดื่ม (design signature drinks)

8. พื้นฐานการทำ Latte Art และการแต่งหน้าเครื่องดื่มเบื้องต้น
9. ไอเดียการทำเครื่องดื่มพิเศษๆ ในร้านกาแฟ
10. ทบทวนและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมคำแนะนำการเตรียมตัวเปิดร้าน

Hey! I am first heading line feel free to change me