ตารางเสนอราคาการออกแบบรสชาติด้วยการคั่วกาแฟ

ตารางเสนอราคาการออกแบบรสชาติด้วยการคั่วกาแฟ
พร้อมแนะนำโฟรไฟล์การชงให้ตรงตามรสชาติที่โดดเด่น
ของเมล็ดกาแฟที่ต้องการ

จุดเด่นของ CRAFTED ROASTRY (hand and heart)

  • เรามีเมล็ดกาแฟ พร้อมทีมผู้เชียวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องโฟลไฟล์การคั่วและการสร้างเสน่ห์แห่งรสชาติกาแฟให้ตรงใจที่คุณ
  • คั่วด้วยเครื่องคั่วกาแฟ PROBAT coffee roaster ที่มีมาตรฐานอันดับ 1 ของโลก นำข้าจากประเทศเยอรมัน

อัตราค่าบริการคั่วเมล็ดกาแฟ (เบื้องต้น)

  • คั่วขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 100 บาท
  • คั่วตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 90 บาท
  • ค่าบริการนับจากเมล็ดกาแฟในรูปเมล็ดกาแฟดิบ/สารกาแฟ นับจากขาเข้า
  • ไม่รับคั่วกาแฟที่มีเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย เช่น เศษไม้ ปูน หิน
  • เมล็ดกาแฟดิบหลังจากคั่วมีน้ำหนักลดลง 20-30%
Barrio Workshop